Dr Agnieszka Wanicka

 

Agnieszka Wanicka

 

E-mail: agnieszka.wanicka@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu UJ.

Prowadzi badania nad sztuką aktorską, reżyserią oraz fotografią teatralną.

W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, przygotowując rozprawę pt. Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880 pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Michalika. Autorka książek oraz edytorka tekstów źródłowych związanych z historią teatru polskiego w XIX wieku.

Laureatka Stypendium artystycznego m. st. Warszawy (2014) oraz Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego (2015).

Wykłada również w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

 

Równolegle, od trzech lat, rozwija zainteresowania filmowe. W 2016 roku wygrała konkurs „Trzy Korony” za scenariusz „Tatuaże”. Dzięki nagrodzie mogła kontynuować studia reżyserii filmowej w Warszawskiej Szkole Filmowej i nakręcić etiudę „Bilet do kina”, która była nagradzana i prezentowana na kilku festiwalach na świecie. Chociaż zupełnie tego nie planowała, jej projekty filmowe są związane z krakowskim Podgórzem, które stało się filmowym tematem i fascynacją. Aktualnie pracuje nad filmem dyplomowym, który chce umiejscowić także w Podgórzu, ok. 1910 roku, oraz nad współczesną fabułą.

 

 

 

Publikacje

 

Monografia i edycje krytyczne tekstów źródłowych:

 

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880, Kraków 2011

 

Władysław Krogulski, Notatki starego aktora. Przewodnik po teatrze warszawskim XIX wieku, wyb. i oprac. Dorota Jarząbek – Wasyl, Agnieszka Wanicka, Kraków 2015

 

Tadeusz Pawlikowski, Recenzje teatralne i kroniki opery, oprac. Jan Michalik, Agnieszka Wanicka, Anna Wypych-Gawrońska, Kraków 2015

 

Polskie piśmiennictwo teatralne  XIX wieku, t. 1, W stronę praktyki – podręczniki sztuki aktorskiej, wyb. i oprac. Dariusz Kosiński, Agnieszka Marszałek, Agnieszka Wanicka przy współpracy Agnieszki Narębskiej, Kraków 2007

 

Artykuły w monografiach:

Kontynuacja czy reforma? Spojrzenie na Redutę z perspektywy badacza sztuki aktorskiej XIX wieku, [w:] Reducie na stulecie. Studia i rozpoznania, red. Dariusz Kosiński, Wanda Świątkowska, Warszawa 2019

 

Aktorzy warszawscy: od Bogusławskiego do końca II wojny światowej, [w:] Warszawskie teatrowisko, red. Kruczyński Andrzej, Chudzikowska Monika, Warszawa 2018

 

Twarz aktora, [w:] Teatr. Refleksy i refleksje. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie, red. Andrzej Kruczyński, Warszawa 2017

 

Tajemniczy dagerotyp, [w:] Teatr. Refleksy i refleksje. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie, red. Andrzej Kruczyński, Warszawa 2017

 

Kazimierz Kamiński – aktor Pawlikowskiego, [w:] Tadeusz Pawlikowski w stulecie śmierci, Kraków 2016

 

Nic nad to, czyli dwa parawany, [w:] Dzieła dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego, red.  K. Lebiedzińska, E. Uniejewska, M.  Zembrzuska-Kasprzak, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa 2016

 

Fotografia i teatr. Pierwsze spotkanie, [w:] Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych,

red. Marta Ziętkiewicz i Małgorzata Biernacka, Stowarzyszenie Liber pro Arte Warszawa 2015

 

Obiektywny obserwator?, [w:] Tadeusz Pawlikowski, Recenzje teatralne i kroniki opery, oprac. Jan Michalik, Agnieszka Wanicka, Anna Wypych-Gawrońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2015

 

Posłowie [w:] Józef Szczublewski, Wielki i smutny teatr warszawski 1868-1880, Warszawa 2015

 

Mój bilet do teatru, [w:] Raszewski dziś czytany,  red. Agata Adamiecka-Sitek, Instytut Teatralny Warszawa 2014

 

Migawki z Warszawy –  teatralne i nie tylko; V. Sardou „O wpływie obiadu na teatr”; Życie bywa zaskakujące; Benefis pani Modrzejewskiej, [w:] Świstki teatralne wszystkie.... i więcej. Jerzemu Timoszewiczowi w 80-tą rocznicę urodzin, red. Dorota Buchwald, Paweł Płoski, Marek Waszkiel, Warszawa 2013

 

Inne spojrzenie na „epokę gwiazd", [w:] Nowe historie 1. Ustanawianie historii, red. A. Adamiecka-Sitek,  D. Buchwald, D. Kosiński, Warszawa 2010

 

Historia początku, czyli o trzech prapremierach dramatów Czechowa na scenie polskiej,  [w:] Czechow sto lat później, pod red. W. Szczukina i D. Kosińskiego, Kraków 2005

 

Artykuły/recenzje w czasopismach:

 

Agnieszka Wanicka, Kazimierz Kamiński – aktor Pawlikowskiego, w: „Didaskalia” 2016 nr 136

Jan Chęciński, Z wycieczki za granicę, [w:] „Pamiętnik Teatralny” 2014 z.1-2

 

W poszukiwaniu własnej narracji (recenzja książki Krzysztofa Kurka Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty, Poznań 2013), [w:] „Teatr” 2014 nr 10

 

Mój język żyje wtedy, kiedy spotykam się z człowiekiem (recenzja książki Zbigniewa Osińskiego Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium, [w:] „Didaskalia” 2014 nr 120

 

Wet za wet, czyli historia teatru i praktyka, [w:] „Teatr” 2014 nr 2

 

Ćwiczenia wyobraźni, [w:] „Teatr” 2012 nr 7 i 8

 

Hasła w encyklopedii/słowniku:

 

Wanicka Agnieszka, Włodek Roman, Śliwiński Ludwik, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” 2015, z. 207 (Tom L/4)

 

Wanicka Agnieszka, Szymanowski Władysław, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” 2014, z. 204 (T.50/1)

 

Wanicka Agnieszka, Włodek Roman, Szymanowski Wojciech, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” 2014, z. 204 (T.50/1)

 

Agnieszka Wanicka, Roman Włodek, Maria Apolonia Sznage, Kazimierz Szlagier,[w:] „Polski Słownik Biograficzny" 2012, z. 198 (T.48/3)

 

Henryk Swaryczewski, [w:] „Polski Słownik Biograficzny" 2009, z. 188 (T. 46/1)

 

Hasła w Encyklopedii Teatru Polskiego: Aktoromania, Antrakt, Benefis, Bileterka, Debiut,

 

Fotografia teatralna, Halabardnik, Klaka, Ogon, Pożar teatru

 

Projekty badawcze:

 

2012-2017  „Teatry we Lwowie 1789-1945” (badania nad dokumentami ikonograficznymi )

 

2006-2008 „Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880”

 

2005-2008 „Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku”