Didaskalia

Zespół:

Anna R. Burzyńska (dział zagraniczny), Marcin Kościelniak (zastępca redaktora naczelnego), Monika Kwaśniewska (sekretarz redakcji), Agnieszka Marszałek, Grzegorz Niziołek (redaktor naczelny), Joanna Targoń

Rada redakcyjna:

Małgorzata Dziewulska, Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Michał Kobiałka (University of Minnesota), Leszek Kolankiewicz (Université Paris IV - Sorbonne), Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański), Thomas Sellar (Yale University), Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński), Tamara Trojanowska (University of Toronto), Joanna Walaszek (Uniwersytet Jagielloński)

Stażyści:

Natalia Brajner, Klaudia Laś, Matylda Sielska, Katarzyna Waligóra

Współpracownicy:
Mateusz Borowski, Marta Bryś, Katarzyna Fazan, Beata Guczalska, Thomas Irmer, Dorota Jarząbek-Wasyl, Joanna Jopek, Olga Katafiasz, Tadeusz Kornaś, Dariusz Kosiński, Monika Muskała, Katarzyna Osińska, Paweł Schreiber, Joanna Wichowska

„Didaskalia" znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Liczba punktów: 9


Gazeta Teatralna „Didaskalia" powstała w grudniu 1993 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, współwydawcą Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedziba redakcji mieści się w Krakowie.

„Didaskalia" przez kilkanaście lat istnienia stworzyły szerokie środowisko autorów i współpracowników. Na łamach „Didaskaliów" publikują uznani krytycy, naukowcy, osoby cieszące się autorytetem nie tylko w środowisku teatralnym. W ostatnich latach na naszych łamach publikowali m.in.: Agata Adamiecka-Sitek, Monika Bakke, Anna Burzyńska, Patrycja Cembrzyńska, Beata Guczalska, Ewa Domańska, Wojciech Dudzik, Krystyna Duniec, Paweł Dybel, Małgorzata Dziewulska, Katarzyna Fazan, Ludwik Flaszen, Ewa Guderian-Czaplińska, Dorota Jarecka, Jerzy Jarzębski, Michał Kobiałka, Leszek Kolankiewicz, Joanna Krakowska, Dariusz Kosiński, Izabela Kowalczyk, Iwona Kurz, Andrzej Leder, Zbigniew Majchrowski, Jan Michalik, Paweł Mościcki, Tadeusz Nyczek, Dorota Ogrodzka, Katarzyna Osińska, Piotr Kosiewski, Maria Prussak, Elżbieta Rybicka, Roma Sendyka, Małgorzata Sugiera, Włodzimierz Szturc, Joanna Tokarska-Bakir, Andrzej Turowski, Joanna Walaszek. Do wypowiedzi zapraszamy również twórców przedstawień, dyrektorów teatrów, aby podtrzymywać kontakt między krytyką a teatrem.

Na naszych łamach regularnie obecne są nazwiska wybitnych przedstawicieli światowej teatrologii i humanistyki. W ostatnich latach publikowaliśmy przekłady tekstów, których autorami są m.in.: Philip Auslander, Eva Badura-Triska, Georges Banu, Judith Butler, Sue-Ellen Case, Josette Féral, Erika Fischer-Lichte, Judith Halberstam, Rosalind Krauss, Bojana Kunst, Hans-Thies Lehmann, Douglas Kahn, James Loxley, Jean-François Lyotard, Stephen Greenblatt, Lydia Haustein, Marianne Hirsch, Henry Jenkins, Rosalind Krauss, Heiner Müller, Pierre Nora, Kelly Oliver, Joseph Roach, Nicola Savarese, Hans Burkhard Schlichting, Diana Taylor, Nina Tecklenburg, W.B. Worthen, Alenka Zupančič.

Ponieważ „Didaskalia" publikują liczne teksty nieznane wcześniej w Polsce, są cennym źródłem dla badaczy kultury, historyków i teoretyków, studentów – stąd tak duża liczba cytowań w pracach naukowych i popularno-naukowych.

Na łamach „Didaskaliów" od początku publikują również młodzi autorzy, studenci kierunków humanistycznych z różnych ośrodków w Polsce, często debiutanci. Część z nich zasiliła szeregi redakcji (Anna R. Burzyńska, Marcin Kościelniak, Monika Kwaśniewska), weszła w grono stałych współpracowników, objęła stanowiska w działach literackich teatrów (m. in. Tomasz Kireńczuk, Dorota Sajewska), zajęła się pracą dramaturgiczną i reżyserską w teatrze (m.in. Iga Gańczarczyk, Anna Herbut, Jarosław Wójtowicz) lub zajęła się krytyką na łamach innych gazet lub magazynów (np. Marcin Kościelniak jest recenzentem „Tygodnika Powszechnego"). Taka fuzja naukowego przygotowania oraz recenzenckiej świeżości i otwartości wydaje się wyjątkową wartością.

Od kilku lat „Didaskalia" przyjmują na staż wybranych studentów, którzy odbywają w redakcji praktykę pisania, korekty i redagowania tekstów, składania i komputerowej obróbki pisma. Staż jest przede wszystkim formą nauki pisania tekstów o teatrze i możliwością zamieszczania publikacji na łamach gazety.

We wrześniu 2011 roku uruchomiliśmy pierwszą edycję Warsztatów Krytyki Teatralnej; w roku akademickim 2014/2015 warsztaty mają swoją czwartą edycję. Podczas rocznych warsztatów studenci kierunków humanistycznych z całego kraju pod okiem redaktorów uczy się pisać recenzje. Dotychczas kilkadziesiąt tekstów opublikowaliśmy na stornie internetowej. Najlepsze teksty publikowaliśmy na łamach „Didaskaliów"; kilkoro uczestników warsztatów zasiliło szeregi stałych współpracowników pisma.

Pismo ma zasięg ogólnopolski, dystrybucja obejmuje księgarnie i salony prasowe na terenie całego kraju. Prowadzimy stronę internetową pisma, „Didaskalia" obecne są również na Facebooku (www.facebook.com/didaskalia). Pismo jest adresowane do szerokiego grona widzów teatralnych, stąd dbałość o jasność i prostotę języka.

Redakcja „Didaskaliów" wypracowała spójną, rozpoznawalną, przejrzystą formułę pisma. Artykuły dotyczące bieżącego życia teatralnego porządkowane są w stałych rubrykach: repertuar, festiwale, taniec, opera, zagranica, teatr w książkach. Wybrane wydarzenia (np. wybitne premiery) opatrywane są prócz recenzji wszechstronnym komentarzem w postaci polemiki, rozmowy. Pismo stosuje różnorodne formy omawiania spektakli: od zwięzłej recenzji, przez obszerne szkice, po rozmowy o przedstawieniu, które są także próbą analizy spektaklu. Staramy się, aby bieżące życie teatralne splatać z refleksją dotyczącą historii i tradycji teatru, widząc je jako przestrzenie wzajemnie się naświetlające i tłumaczące.  „Didaskalia" są od lat źródłem informacji na temat najważniejszych zjawisk w teatrze  zagranicznym. Dzięki podtrzymywanej przez lata współpracy z krytykami i badaczami z innych krajów regularnie zamieszczamy recenzje głośnych wydarzeń, festiwali, premier teatru europejskiego i światowego. Prócz tego, od trzech lat prowadzimy cykl „przewodników", które – korzystając z ujęć historycznych i teoretycznych, wywiadów czy dzienników prób, materiałów zamówionych i tłumaczeń – pełnią rolę syntetycznej, przekrojowej, sproblematyzowanej prezentacji najwybitniejszych zjawisk najnowszego teatru zagranicznego.

Zależy nam, aby wydarzenia bieżącego życia teatralnego wpisywać w szeroki kontekst współczesnej myśli humanistycznej; w ten sposób pismo prócz bieżącej krytyki oferuje pogłębioną refleksję na temat szeroko rozumianej kultury i edukacji. Ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym kontekstom teoretycznym, antropologicznym, filozoficznym, które rozszerzają pole interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym.

 „Didaskalia" od początku starały się obejmować refleksją krytyczną zjawiska z rozmaitych obszarów teatru i sztuki. Prócz premier teatru dramatycznego regularnie omawiamy wydarzenia z obszaru opery, teatru tańca, teatru lalkowego. Sięgamy poza krąg kultury europejskiej publikując rozprawy na temat teatru nō, kabuki. Wychodzimy poza obręb teatru instytucjonalnego zamieszczając teksty o sztuce performance, happeningu, sztukach wizualnych. Poruszamy się na granicy teatru i innych dziedzin sztuki: muzyki, sztuk wizualnych, kina, gier wideo, traktując teatr jako pole otwarte na inspiracje płynące z zewnątrz – i jako źródło inspiracji. Penetrowany w „Didaskaliach" obraz życia teatralnego jest więc bardzo szeroki, otwarty na rozmaite upodobania i kręgi czytelnicze.

Działalność „Didaskaliów" wykracza poza zwykły cykl wydawniczy. Organizujemy wykłady i sympozja z udziałem naszych współpracowników i ludzi teatru; patronujemy konferencjom, projektom naukowym, książkom. Przed dwoma laty uruchomiliśmy cykl paneli dyskusyjnych poświęcony wybranym zagadnieniom współczesnego teatru i teorii sztuki. Współorganizowaliśmy ogólnopolskie konferencje naukowe: „20-lecie. Teatr polski po 1989" (2009); „Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie" (2011); „1968/PRL/TEATR" (2014).

Na przełomie 2012 i 2013 roku opublikowaliśmy pierwszy numer anglojęzyczny „Didaskaliów" w formie elektronicznej (http://www.didaskalia.pl/Didaskalia_angielski_1.pdf). Numer, zawierający wybór artykułów publikowanych w ostatnich dwóch latach w „Didaskaliach", powstał w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW.

Obecnie, po zwycięstwie w kolejnym konkursie o finansowanie, przygotowujemy drugi numer anglojęzyczny, który ukaże się online pod koniec 2015 roku.


wydawca

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27
50-101 Wrocław

współwydawca

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

www.didaskalia.pl

www.facebook.com/didaskalia

www.didaskalia.pl

www.facebook.com/didaskalia