Agata Kubik

Absolwentka teatrologii (UJ) i studiów podyplomowych „Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej" (UJ). Od 2012 uczestniczy w projekcie badawczym Katedry Teatru i Dramatu WP UJ „Teatry we Lwowie 1789 – 1945". Interesuje się historią teatru polskiego XIX w. Pracuje nad monografią lwowskiej aktorki Anieli Aszperger (opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Marszałek).

Ostatnio napisany artykuł Listy Anieli Aszperger do rodziny Młodnickich. Przyczynek do portretu aktorki czeka na druk w „Pamiętniku Teatralnym" (2016).

Kontakt: agata.kubik@uj.edu.pl

Na fot.:  Aniela Aszperger,  mal. A. Rejchan (repr. za: „Tygodnik Ilustrowany" 1902 nr 52, s. 1028)