Ewelina Radecka

Absolwentka Edytorstwa i komunikacji medialnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczy w projekcie badawczym „Teatry we Lwowie 1789–1945", zajmuje się repertuarem teatru polskiego we Lwowie w okresie międzywojennym oraz historią teatru krakowskiego w XIX wieku.
Przygotowuje dysertację doktorską poświęconą aktorstwu Antoniny Hofmann pod opieką dr hab. Agnieszki Marszałek