Jadwiga Grudzień

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziła m.in. ćwiczenia „Teatr i dramat powszechny romantyzmu i symbolizmu", „Poetyka z elementami teorii literatury" oraz wykład monograficzny „Życie kulturalne Warszawy w 1. połowie XX wieku - teatr, kabaret, estrada". Pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Szturca pisze rozprawę doktorską Poetyka i retoryka ironii w polskiej prozie najnowszej (XXI w.).

Publikacje:

1. Sceniczne tête-à-tête - między aktorem a suflerem [w:] Rzemiosło teatralne. Etos – profesje – materia, pod red. Agaty Dąbek i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2015;
2. Karnawał 1904. O „Oziminie" Władysława Berenta, „Literacje" 2013 nr 4;
3. Ironizujący żartuje, aby bawić samego siebie, błazen - aby bawić innych. O ironii w felietonistyce Antoniego Słonimskiego („Mętne łby", „O dzieciach, wariatach i grafomanach") [e-book];
4. Erasmopeja, Lublin 2014;
5. Słów kilka o Julianie Tuwimie, „Słowo i Myśl" 2013 nr 2;
6. Simon Sætre, Petromania, „Lampa" 2010 nr 5 [tłumaczenie z języka norweskiego].

 

kontakt: j.gr@tlen.pl