Justyna Biernat

Absolwentka teatrologii i filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, recenzentka naukowa amerykańskiego czasopisma „Philosophy Study". Część swojego doktoratu, poświęconego lamentowi w greckiej tragedii, realizowała na Uniwersytecie w Oksfordzie pod opieką naukową profesora Olivera Taplina (program MNiSW). Jest fundatorem i prezesem Fundacji Pasaże Pamięci chroniącej wielokulturowe dziedzictwo Tomaszowa Mazowieckiego oraz prezesem Stowarzyszenia Statek Feaków upowszechniającego wiedzę o kulturze antycznej. Tworzy i koordynuje projekty kulturalne poświęcone historii tomaszowskich Żydów oraz edukacji wielokulturowej. Prowadzi warsztaty teatralne oraz dramaturgiczne. Na Wydziale Polonistyki edukowała z zakresu teatru i dramatu antycznego oraz interpretacji dzieła teatralnego. Obecnie przygotowuje publikację i edycję krytyczną listów z tomaszowskiego getta.        

Zainteresowania naukowe: tragedia starożytna, recepcja antyku we współczesnym teatrze, współczesny dramat hebrajski, teatr i Holokaust, psychoanaliza jako narzędzie badawcze  

 

kontakt:  justyna.biernatowa@gmail.com

www.pasazepamieci.pl

www.statekfeakow.pl

Wybrane publikacje:

Dramat Listy z getta, [w:] „Arterie" 2016 nr 22.

Mikrokosmos tomaszowskiego getta, rozm. M. Wroniszewski z J. Biernat, [w:] „Arterie" 2015 nr 21.

Lament żałobny Elektry Sofoklesa, [w:] „Slavia Occidentalis. LITTERARIA" 2015 z. 2, t. 72.

Ocean wytchnienia. Dramaturgia Hanocha Levina, [w:] Wielka Nierządnica z Babilonu i inne dramaty mistyczne, ADit i Austeria, Kraków 2015.

Laboratorium doświadczeń. Dramaturgia Hanocha Levina, [w:] Udręka życia i inne dramaty rodzinne, ADit i Austeria, Kraków 2015.

Mythical transformations. (A)Pollonia, directed by Krzysztof  Warlikowski towards ancient tradition, [w:] Ancient Myths in the making of culture, Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015.

Przeźrocza pamięci, „Midrasz" 2015 nr 4(186).

Oblicza izraelskiego teatru, „Midrasz" 2015 nr 2(184).

Uśmiech melancholika. Sylwetka młodego twórcy listów z tomaszowskiego getta, [w:] „Przegląd Humanistyczny" 2014 nr 6(447).

Languages of Mourning. Between Page and (Modern) Stage, [w:] „Philosophy Study" 2014 vol. 4 no. 6.

De (non) tolerandis Judaeis, [w:] Pasaże Pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów, Tomaszów Mazowiecki 2014.

(A)Pollonia directed by Krzysztof Warlikowski – the ancient Greek tragedies in view of the modern theatre concept, [w:] Cultural Bridge. 21st Century – East European Theatre With and Against Time, Tbilisi 2013.

Chucpa! Teatr i dramat Hanocha Levina, „Teatr" 2012 nr 5.

Lament jako źródło wolności na przykładzie Elektry Sofoklesa i Fenicjanek Eurypidesa, [w:] Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, red. J. Biernat, P. Biernat, Kraków 2013.

I oto łzy uciśnionych a nie ma kto ich pocieszyć, „Didaskalia" 2012 nr 107.

Fantazmaty, „Didaskalia" 2011 nr 105.