Karolina Wycisk

Krytyczka teatralna, edukatorka i kuratorka. Realizuje projekty artystyczno-naukowe w obszarze teatru, tańca współczesnego i performansu. Autorka projektu badawczego „Po co słowa w tańcu? Dramaturgia performansów tanecznych" (w ramach konkursu dla młodych doktorantów na Wydziale Polonistyki UJ, 2014/2015). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie sztuk wizualnych (projekt „Kapsuła teraźniejszości" łączący sztuki wizualne i performans, 2015). Prowadzi fundację Performat zajmującą się edukacją i popularyzacją działań performatywnych w zakresie teatru i tańca współczesnego: www.fundacjaperfomat.com. Pracę doktorską „Dramaturgia słowa we współczesnym teatrze tańca" pisze pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Fazan. Publikuje w „Didaskaliach", „Ricie Baum", na portalu taniecPOLSKA.pl.

kontakt: karolina.wycisk@uj.edu.pl

Wykaz publikacji:

Zmiana perspektywy, „Teatr" nr 13/2016.

Stawanie się maszyną?, „Didaskalia" nr 130/2015.

The Judy Garland Show, „Didaskalia" nr 126/2015.

Mów/move – od neolingwizmu w poezji do nowego języka w dramacie, „Didaskalia" nr 125/2015.

Pomiędzy, „Didaskalia" nr 123/2014.

Komuna//warszawa przesyła instrukcje: czym jest remiks teatralny?, „Didaskalia" nr 121/2013 (współautorstwo: Katarzyna Lemańska).

Uwaga! W spektaklu wykorzystywane są kamery śledzące ruch, „Didaskalia" nr 118/2013.

Under control and out of control, „Didaskalia" nr 117/2013 (współautorstwo: Katarzyna Lemańska).

Harakiri Farmers – nowy wizerunek artysty performera w teatrze tańca, [w:] Performans, performatywność, performer, red. E. Bal, W. Świątkowska, Kraków 2013.

Statystyczna reakcja na działania w przestrzeni, „Rita Baum" nr 31/2013 (współautorstwo: Katarzyna Lemańska).

Performatywne czytanie. „Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania" Eriki Fischer-Lichte, „Rita Baum" nr 28/2013.

Teoria w procesie, „Performer" nr 9/2014.

Co ze Schlemmerowskiego ducha? O przestrzeni teatralnej według koncepcji teoretyka Bauhausu, „Performer" nr 7/2013 (współautorstwo: Katarzyna Lemańska).

Jak tańczy Europa – relacja z XII Festiwalu „Kalejdoskop", TaniecPOLSKA, 3.06.2015.

Skutki działań zamierzonych – Dziesięciolecie SBNT na Malta Festival 2014, TaniecPOLSKA.pl, 28.08.2014.

Osada wydrążonych ludzi, „Nietak!t" nr 11/2012.

Z(re)miksować starych mistrzów, „Fragile" nr 4/2012.

Performatyka/polityka, „Notatnik Teatralny" nr 64-65/2011.