Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz

Absolwentka teatrologii w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie doktorantka i słuchaczka Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Wydziale Historii UJ oraz w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Była studentka prof. Luigiego A. Santoro, historyka teatru oraz wybitnego znawcy apulijskiego tarantyzmu z Università del Salento. Na przełomie roku 2013/2014 prowadziła terenowe badania etnograficzne na obszarze Półwyspu Salentyńskiego, a w 2015 roku odbyła kwerendę badawczą w Museo Provinciale Sigismondo Castromediano w Lecce, koncentrując się na badaniu parateatralnych źródeł tarantyzmu. Autorka artykułów na temat historii  włoskiego fenomenu oraz jego recepcji w czasach współczesnych (publikowanych m.in w "Masce" i "Didaskaliach"). Przygotowuje interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. Tarantym: od rytuału i parateatru do kulturowej recepcji w kontekście nauk o teatrze i antropologii kulturowej. Wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie i Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie pracuje nad projektem Taranterra. Laboratorium <<pizzichi>> i tarantyzmu, którego realizacja jest przewidziana na początek czerwca 2016 roku.  

 kontakt: katarzyna.winiarska.uj@gmail.com