Magdalena H. Rusek-Karska

Teatrolog i archeolog. Specjalizuje się w kulturze, sztuce i archeologii Mezoameryki ze szczególnym naciskiem na kulturę Majów i Azteków. W 2012 roku obroniła pracę magisterską w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2014 roku w Katedrze Teatru i Dramatu. Od roku 2010 bierze udział w badaniach archeologicznych na stanowisku kultury Majów Nakum położonym w północno-wschodniej Gwatemali. Magdalena H. Rusek-Karska jest jedną z pomysłodawców i organizatorów Cracow Maya Conference (corocznej konferencji poświęconej kulturze Majów i organizowanej w Krakowie). W swojej rozprawie doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Szturca zajmuje się odnalezieniem rytualnych źródeł tańca z terenu Mezoameryki.

Otrzymane granty:

2012- 2014 r.- otrzymanie Diamentowego Grantu przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu: „Stworzenie i analiza bazy materiałowej zabytków epigraficznych ze stanowiska kultury Majów- Nakum w Gwatemali"(umowa nr 0062/DIA/2012/41)

2014-2017 r.- otrzymanie grantu Preludium przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie na realizację projektu: „Poza Maya-jego rola i miejsce w historii południowych Nizin Majów" (2013/11/HS3/04861)

Nagrody:

21.02.2015r. – nagroda im. I. Domeyki przyznawana przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych dla najlepszej pracy magisterskiej „Znaczenie zielonych kamieni w kulturze Majów na przykładzie analizy zabytków jadeitowych ze stanowiska Nakum w Gwatemali."

2015 r.- Nagroda Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Najważniejsze publikacje:

2011    Análisis de los artefactos de jade [w:]  J. Źrałka, W. Koszkul, B. Hermes, J. L. Velasquez, Proyecto Arqueologico Nakum- Informe Final. Temporada 2011, Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, Ciudad de Guatemala

2014    Greenstone artefacts from the Maya site of Nakum, Peten, Guatemala [w:] Contributions In New World Archaeology vol.6, Kraków (pozycja 435 na Liście MNiSW)

2014    Danza de concheros-przejaw synkretyzmu we współczesnym Meksyku [w:] Kultura-Historia-Globalizacja, nr 15, Wrocław (pozycja 1247 na Liście B MNiSW)

2014    Zieleń cenniejsza niż złoto- rola jadeitu w kulturze Majów [w:] Maska, nr XXI, Kraków (pozycja 1324 na Liście B MNiSW)

2014    Syncretism of modern Concheros: some thoughts (wspólnie z K. Karskim) [w:] Zeszyt Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXXVI, Prace Etnograficzne, tom 42, z.2 (pozycja 2517 na Liście B MNiSW)

2014    The development of society. The Maya state in Pre-Classic period (1800 BC-200 AD) [w:] Analecta Archaeologica Ressoviensia, vol.9 (pozycja 118 na Liście B MNiSW)

2014    Naczynie podwójne kultury Cimu w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie (wspólnie z K. Karskim) [w:] Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, tom XXXV (pozycja 1327 na Liście B MNiSW)

2014  Análisis de los artefactos de el jade del sitio arqueologico Nakum (wspólnie z               J. Źrałka, B. Hermes) [w:] XXVII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala (ed. Barbara Arroyo, Luis Mendez Salinas, Andrea Rojas,).Guatemala,       s. 299-312

Rozdziały w monografiach

2014    Danza de los concheros- taniec w poszukiwaniu jedności [w:] Nauka prowadzi w przyszłość. Tom z okazji obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (red. M. Król), Kraków

2014    Dzieje wojny domowej w republice Gwatemali [w:] Społeczeństwo a wojna. Wojna-kryzys-bunt mas (red. M. Bodziany), wyd. SOWL, Wrocław

Kontakt:

magdalena.rusek@gmail.com

https://jagiellonian.academia.edu/MagdalenaRusek