Marta Bryś

Doktorantka na wydziale teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego -  pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka" oraz jako koordynator programowy Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 2013 roku. W 2014 była członkiem Komisji Artystycznej w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W 2015 roku odpowiadała za promocję projektu POP-UP oraz produkowała autorski projekt Krystiana Lupy, Igi Gańczarczyk i Piotra Skiby "SPI->RA->LA".


Współpracuje z miesięcznikiem „Didaskalia".

Obecnie współpracuje z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz koordynuje projekt „Radio Głosy" realizowany przez Galerię F.A.I.T w Krakowie.

Kontakt: marta.brys@yahoo.com