Martyna Kasprzak

Kulturoznawczyni. Jej zainteresowania oscylują wokół działalności Eugenia Barby, Odin Teatret i Theatrum Mundi Ensemble.
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, specjalność Nowa Audiowizualność. W 2014 roku obroniła pracę magisterską pt. Metoda aktorska Eugenia Barby. Od warsztatu do spektaklu.
Rozprawa doktorska pisana pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Kornasia jest próbą monografii Theatrum Mundi Ensemble.
 

kontakt: martyna.kasprzak90@gmail.com   

Wykaz publikacji:

Międzykulturowy mikrokosmos Barby na przykładzie Ur-Hamleta - poznanie i wyostrzenie tradycji teatralnych z całego świata, [w:] Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, pod. red. K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2016.
Konsekwentna awangarda, „Kwartalnik Opolski" 2014, nr 2/3.
Powrót do źródeł. „Ur-Hamlet" Odin Teatret, „Kwartalnik Opolski" 2012, nr 2/3.