Doktoraty

prof. dr hab. Jacek Popiel

Olga Śmiechowicz, Recepcja komedii Arystofanesa w Wielkiej Brytanii, Rosji i Polsce

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

Karolina Czerska,  Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck. Wspólnota i odrębność dramaturgii istnienia..

Jadwiga Grudzień, Poetyka i retoryka ironii w polskiej prozie najnowszej (XXI wieku).

Magdalena Madej-Reputakowska, Konstrukcja i rekonstrukcja mitu w kulturze popularnej na przykladzie mitu arturiańskiego.

Rafał Kołsut, Obrazowanie przemian społeczeństwa polskiego i amerykańskiego w latach 1958 – 2002 na łamach wybranych serii komiksowych i filmów animowanych.

Magdalena H. Rusek-Karska, Rytualne źródła tańca na terenie Mezoameryki.

dr hab. Marek Dębowski, prof. UJ

 Marta Filipiuk-Michniewicz, Polski teatr radiowy w świetle estetyki słowa mówionego

dr hab. Grzegorz Niziołek, prof. UJ

 Marta Bryś, Teatralne strategie postpamięci w wybranych spektaklach Tadeusza Kantora, Jerzego Grzegorzewskiego, Moniki Strzępki i Krzysztofa Warlikowskiego

dr hab. Katarzyna Fazan

Justyna Biernat, Lament  w antycznej  tragedii greckiej. Monodie żałobne w kręgu psychoanalizy

 Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz, Tarantyzm: od rytuału i parateatru do kulturowej recepcji

 Julia Rup, Polaków portret intymny. Przemiany obrazu rodziny w dramacie i teatrze nowoczesnym

 Karolina Wycisk, Dramaturgia słowa we współczesnym teatrze tańca

dr hab. Tadeusz Kornaś

 Jadwiga Grabowska (Majewska), Taniec w Polsce. Inspiracje zagraniczne

Martyna Kasprzak, Theatrum Mundi Eugenio Barby

dr hab. Agnieszka Marszałek

 Agata Kubik, Próba monografii Anieli Aszpergerowej

 Ewelina Radecka, Teatr lwowski w latach 1925-1930 jako przedsiębiorstwo i instytucja artystyczna