Książki

Bułat Mirosława, Krakowski teatr żydowski. Między szundem a sztuką. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006 r. 
"Książka M. Bułat jest wynikiem trwających ponaddziesięcioletnich skrupulatnych badań. To praca zarówno fascynująca, ja i ważka, która odkrywa Kraków pokazany w zupełnie nowym świetle - jako miejsce cieszącego się powodzeniem ludowego teatru jidysz. Autorka skupiła się także na próbach tworzenia teatru jidysz o wysokich aspiracjach artystycznych, całkowicie utrzymywanego przez społeczność żydowską (teatr społeczny). Tego rodzaju instytucja teatralna stała się zjawiskiem niepowtarzalnym nawet w kręgu kultury żydowskiej przedwojennej Polski." Z recenzji prof. Michaela C. Steinlaufa, Filadelfia.


 Anna R. Burzyńska, The Classics and the Troublemakers. Theatre Directors from Poland.
Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego


Tadeusz Kornaś, Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice,  Bogata monografia poświęcona historii i teraźniejszości słynnego już Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice ukazuje ewolucję idei i ról jego założycieli i aktorów oraz prezentuje interesujące analizy wszystkich spektakli i działań gardzienickiego zespołu.


Agnieszka Marszałek, Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872-1886
Wydawnictwo: Societas Vistulana


Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie 1875-1881
Agnieszka Marszałek 
Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN


Praca zespołowa pod redakcją Jana Michalika, redakcja tomu Stanisław Hałabuda

Dramat obcy w Polsce 1765-1965 A-K. Premiery, druki, egzemplarze
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka


Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865 - 1893. Przedsiębiorstwa teatralne, Jan Michalik, Wydawnictwo Literackie 1997


Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Tom 5, część I, wolumin 1. Teatr miejski 

Jan Michalik,Kraków, Wydawnictwo Literackie 1985


Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Tom 5, część I, wolumin 2. Teatr miejski

Jan Michalik,Kraków, Wydawnictwo Literackie 1985


Sobowtór i Utopia - Teatr Krystiana Lupy

Niziołek Grzegorz, wydawnictwo: Universitas
rok wydania: 1995


Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego.

Jacek Popiel,Universitas 1995


Warlikowski. Extra ecclesiam

Niziołek Grzegorz
Homini Wydawnictwo 2008


Ciało słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza

Grzegorz Niziołek  2004


Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu 

Jarząbek Dorota Księgarnia Akademicka 2006, 


Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych Humboldt Wilhelm Tłumaczenie: Dębowski Marek


Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie oświecenia,

Marek Dembowski  Societas Vistulana


Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1864-1875. Agnieszka Marszałek  Wydawnictwo: Societas Vistulana, 2003 


Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramat...

Burzyńska Anna R. Księgarnia Akademicka, 2005


Teatr żydowski w Krakowie : studia i materiały - pod red. Jana Michalika i Eugenii Prokop-Janiec. 


Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865 - 1893. Instytucja artystyczna Jan Michalik,Kraków, Wydawnictwo Literackie 2004