dr Monika Kwaśniewska-Mikuła

asystent w Katedrze Teatru i Dramatu, absolwentka teatrologii UJ oraz podyplomowych studiów z zakresu gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Od 2007 roku w zespole „Didaskaliów. Gazety Teatralnej” (najpierw jako stażystka, od 2009 jako sekretarz redakcji, a od 2011 roku również koordynatorka warsztatów krytyki teatralnej). W latach 2008-2009 uczestniczka międzynarodowego programu: Theatre FESTIVALS IN TRANSITION (FIT)-MOBIL LAB OF THEATRE AND COMMUNICATION (MobLAB – Laboratorium Młodej Krytyki). 

Autorka książek Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (Kraków 2009) oraz Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata, współredaktorka (wraz z Grzegorzem Niziołkiem) tomu Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (Wrocław 2012). Autorka recenzji teatralnych, relacji z festiwali w Polsce i zagranicą oraz rozmów z artystami publikowanych głównie na łamach „Didaskaliów”, „Dwutygodnika.com”, „Opcji”, „Notatnika teatralnego”, a w latach 2007-2011 na portalu „e-teatr” (w ramach Nowej Siły Krytycznej).  

Zajmuje się teatrem współczesnym, głównie polskim. Obecnie w centrum jej zainteresowań jest współczesne aktorstwo – zarówno jego aspekt performatywny, jak i instytucjonalny.

 

Najważniejsze publikacje

 

KSIĄŻKI

Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

 

REDAKCJE

Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. Monika Kwaśniewska i Grzegorz Niziołek, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012.

 

ARTYKUŁY W TOMACH ZBIOROWYCH

Od wstrętu do sublimacji. [w:] Dzieło sztuki z perspektywy kulturowej. Metody, dyskursy, narracje, red. Sebastian Antkowiak i Alicja Rubczak, Toruń 2008.

Rodzina w przebudowie: «Anioły w Ameryce» Tony’ego Kushnera w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej, [w:] Inna Scena. Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, red. Agata Adamiecki-Sitek i Dorota Buchwald, Warszawa 2009.

Rewolucja w teatrze Jerzego Grzegorzewskiego i w teatrze Jana Klaty, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, red. Dorota Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Ha!art, Kraków 2010.

Kryzys męskości w „Szewcach u bram” w reżyserii Jana Klaty, [w:] Inna scena. Koniec męskości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, red. Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011.

Studium nieobecności: Ofelia, Gertruda i Janulka wobec historii, mitu i polityki w H. i w …córce Fizdejki w reżyserii Jana Klaty, [w:] Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. Monika Kwaśniewska i Grzegorz Niziołek, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012.

Poza zasadą poprawności politycznej. Recepcja inscenizacji „Utworu o Matce i Ojczyźnie” Bożeny Keff, [w:] Mapowanie publiczności / Publikums-mapping, pod. red. Anny R. Burzyńskiej, Teatr Lalek „Pleciuga, Szczecin 2015.

Od showcase do festiwalu autorskiego, [w:] Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu teatralnym Polski, red. Dariusz Kosiński, Teatr Lalek „Pleciuga, Szczecin 2016. 

 

WYBRANE ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Od buntownika do eksperta. Medialne wizerunki Jana Klaty, „Didaskalia” 2012 nr 111.

Słabość, empatia, troska. Nowe światy i nowe wspólnoty według Grzegorzewskiego, „Didaskalia” 2014 nr 121/122.

…i inni. Homoerotyzm i sentymentalizm jako figury społecznego nieposłuszeństwa w filmie „Piłat i inni” Andrzeja Wajdy, „Didaskalia” 2015 nr 126.

Intensywność peryperformansu. „Anielskie rozmowy” Dereka Jarmana, „Didaskalia” 2015 nr 129.

 

PUBLIKACJE OBCOJĘZYCZNE

A Study of Absence: Ophelia, Gertrude, and Janulka Face History, Myth, and Politics in Jan Klata’s „H.” and „…Fizdejko’s Daughter”, „Didaskalia. English Issue” 1/2012, http://www.didaskalia.pl/Didaskalia_angielski_1.pdf

Jenseits des Prinzips der politischen Korrektheit. Rezeption der Inszenierung von „Utwór o Matce i Ojczyźnie” von Bożena Keff, [w:] Mapowanie publiczności / Publikums-mapping, pod. red. Anny R. Burzyńskiej, Teatr Lalek „Pleciuga, Szczecin 2015.

A Feigned Emancipation, „Polish Theatre Journal” 2015 nr 1, http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/52

From a Rebel to an Expert: The Media Images of Jan Klata, „Didaskalia. English Issue” 2/2015, http://www.didaskalia.pl/Didaskalia_angielski_2.pdf   

 

WYBRANE TEKSTY KRYTYCZNE I WYWIADY Z ARTYSTAMI

Jak przechodzi się do historii. Z Weroniką Szczawińską rozmawia Monika Kwaśniewska, „Didaskalia” 2013 nr 113.

…chociaż nie byłeś żołnierzem , „Didaskalia” 2013 nr 115/116 [Schauspielhaus w Bochum: Hamlet, reż. Jan Klata].

Bo jestem dziewczynką, która daje radę, „Didaskalia” 2013 nr 117 [Stary Teatr w Krakowie: Wanda, reż. Paweł Passini].

Radykalny efekt obcości, „Didaskalia” 2013 nr 118 [Teatr Polski we Wrocławiu: Zachodnie wybrzeże. Powrót na pustynię, reż. Michał Borczuch].

Gustaw na ziemię. Z Bartoszem Porczykiem rozmawia Monika Kwaśniewska, „Didaskalia” 2014 nr 120.

Po premierze,  „Didaskalia” 2014 nr 121/122 [Teatr Nowy w Poznaniu: Dziady, reż.: Radosław Rychcik].

Walka się nie skończyła. Z Martą Dzido i Piotrem Śliwowskim rozmawia Monika Kwaśniewska, „Didaskalia” 2014 nr 121/122.

„Chodźcie z nami!”, „Didaskalia” 2014 nr 123 [Teatr Łaźnia Nowa: Najwyraźniej nigdy nie był Pan 13-letnią dziewczynką, reż. Iga Gańczarczyk].

Teatr, który nie boli, „Didaskalia” 2014 nr 124. [Stary Teatr w Krakowie: Król Ubu, reż. Jan Klata.  

Jestem ruderą, pustostanem, „Didaskalia” 2015 nr 125. [Teatrze Polskim w Bydgoszczy: Detroit. Historia ręki, reż. Wiktor Rubin.

W stanie oskarżenia. Z Martą Ścisłowicz rozmawia Monika Kwaśniewska, „Didaskalia” 2015 nr 127/128.

Kawałek śmierci mi się jak łza w oku kręci, „Didaskalia” 2015 nr 129. [Stary Teatr w Krakowie: Hamlet, reż.: Krzysztof Garbaczewski.

„Nieprzyzwoite” performanse, wspólnoty „bezwstydu”, „Didaskalia” 2015 nr 130 [XX Konfrontacje Teatralne w Lublinie].

Boska Komedia: między hierarchią a anarchią, „Didaskalia” 2016 nr 131 [8. Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie].

Kontrapunktowa perspektywa, „Didaskalia” 2016 nr 133/134 [51. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie].

Ramy schizofrenicznej wspólnoty, „Didaskalia” 2016 nr 135 [Teatr Polski w Bydgoszczy: Tu Wersalu nie będzie!, reż. Rabih Mroué].

Złe aktorstwo. Z Janem Sobolewskim rozmawia Monika Kwaśniewska, „Didaskalia” 2016 nr 136.

Na scenie można zrobić wszystko. Z Jaśminą Polak rozmawia Monika Kwaśniewska, „Didaskalia” 2016 nr 136.