Goście z Katedry Teatru Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki

Termin: 10.12.2016 - 17.12.2016
Goście z Katedry Teatru Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego  im. Iwana Franki
W dniach 10-17 XII 2016 pracownicy Katedry Teatru i Dramatu oraz członkowie Koła Naukowego Teatrologów gościli dr Svitlanę Maksymenko wraz ze studentkami lwowskiej teatrologii. Dziękujemy za wspaniały czas i do zobaczenia we Lwowie!
Data opublikowania: 09.01.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski