Inscenizacje Świętoszka we Francji

Termin: 28.04.2017
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 22

Katedra Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ
Zaprasza na wykład:

 MISES EN SCENE DE TARTUFFE en France 1950-2008
(Inscenizacje Świętoszka we Francji 1950 – 2008)
(Louis Jouvet, Roger Planchon, Ariane Mnouchkine, Stéphane Braunschweig)

który wygłosi  

dr Ariane Martinez z Uniwersytetu w Grenoble (Université Grenoble – Alpes)

w dniu 28 kwietnia br., godz. 11.30, sala 22, ul. Gołębia 20
Wykład będzie tłumaczony na język polski

 

Kierownik Katedry, prof. dr hab. Jacek Popiel

Data opublikowania: 24.04.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski