Teatry we Lwowie 1789-1945

Termin: 05.04.2012

Celem naukowym projektu badawczego „Teatry we Lwowie 1789-1945" jest zinwentaryzowanie źródeł archiwalnych do historii teatru lwowskiego oraz innych teatrów działających we Lwowie (również kabaretów, rewii), ich naukowy opis oraz dokumentacja.

Przez określenie źródła do historii teatru rozumiemy wszelkie dokumenty dotyczące działalności artystycznej teatru i zatrudnianych w nim osób (egzemplarze ról aktorskich, egzemplarze sztuk używane przez reżyserów, suflerów, inspicjentów, dokumenty pracy dekoratorów/scenografów, muzyków, partytury, projekty dekoracji i ich spisy, fotografie aktorów prywatne i w rolach, fotografie scen zbiorowych z przedstawień), dokumenty działania teatru jako przedsiębiorstwa  (afisze, plakaty, programy, wydawnictwa teatralne i inne druki reklamowe, korespondencja urzędowa teatru z władzami miejskimi i państwowymi, opinie, protokoły instytucji i urzędów sprawujących nadzór nad teatrem, dokumentacja prac renowacyjnych, remontowych i przebudów), recenzje z przedstawień, omówienia działalności teatru w prasie polskiej i zagranicznej, prywatne archiwalia osób związanych z teatrem we Lwowie, a także zbiory dotyczące instytucji teatralnych działających we Lwowie i najszerzej pojętego życia teatralnego.  

Źródła finansowania:  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MNiSW), moduł 1.1.

Jednostka realizująca:  Wydział Polonistyki UJ (projekt międzynarodowy)

Czas realizacji:  2012-2017

Osoby odpowiedzialne:  kierownik projektu – dr hab. Agnieszka Marszałek;

wykonawcy: mgr Stanisław Hałabuda (emerytowany dokumentalista UJ), dr Agnieszka Wanicka (UJ), dr Dorota Jarząbek-Wasyl (UJ), mgr Agata Kubik, doktorantka (UJ), Mgr Ewelina Radecka (doktorantka UJ), Natalia Brajner (magistrantka UJ), dr hab. Agnieszka Marszałek (UJ), dr Barbara Maresz (Biblioteka Śląska w Katowicach), dr Roman Ławrientij (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie), mgr Eugeniusz Sało (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie), Przemysław Leśniowski (informatyk, autor bazy danych, Księgarnia Akademicka w Krakowie)

Instytucje współpracujące:

 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we  Wrocławiu
 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie
 • Narodowa Biblioteka im. W. Stefanyka we Lwowie
 • Księgarnia Akademicka w Krakowie
 • Miejsca kwerend:

(Kraków)

Archiwum Narodowe w Krakowie

Biblioteka Jagiellońska

 • Archiwum Teatru im. Słowackiego
 • Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
 • Muzeum Historyczne m. Krakowa
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
 • Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie
 • Archiwum Państwowe (Wawel)

(Lwów)

 • Biblioteka Naukowa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki
 • Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy, m. Lwów
 • Archiwum Obwodowe (Wojewódzkie) we Lwowie
 • Lwowska Narodowa Biblioteka Naukowa Ukrainy im. W. Stefanyka
 • Lwowskie Muzeum Historyczne

(Katowice)

 • Biblioteka Śląska w Katowicach (tu: kolekcja Biblioteki Teatru Lwowskiego w Dziale Zbiorów Specjalnych)
 • Teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (archiwum i biblioteka)

(Wrocław)

 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu (oddział ZNiO)
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu

(Poznań)

 • Biblioteka im. Raczyńskich w Poznaniu

(Przemyśl)

 • Archiwum Historyczne

(Wiedeń)

 • Austriacka Biblioteka Narodowa
 • Biblioteka Teatralna (oddział powyższej, lokalizacja w Muzeum Teatralnym)

(Warszawa)

 • Biblioteka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Muzeum Teatralne w Warszawie
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie

 

 

Data opublikowania: 27.04.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski