dr Olga Śmiechowicz

dr Olga Śmiechowicz

olgasmiechowicz@op.pl

Ukończyła filologię klasyczną oraz wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Współpracuje z The Centre for Aliative Research działającym przy Faculteit der Geesteswetenschappen Universitat vam Amsterdam, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone polskiemu teatrowi współczesnemu. Prowadziła również gościnne wykłady na Uniwersytetach im. Iwana Franki we Lwowie, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ruprechta-Karola w Heidelbergu.

Stypendystka University of Cambridge, Sankt-Peterburskogo Gosudarstvennogo Universiteta, L’Université Paris-Sorbonne oraz Universitat Vien. W roku 2018 uzyskała Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.
Laureatka Nagrody Naukowej Polityki (2019) w dziedzinie nauk humanistycznych.

Członek kolegium recenzenckiego „Frammenti sulla scena. Studi sul drama antico frammentario” wydawanego przez Centro Studi sul Teatro Classico Università degli Studi di Torino.

Jako dramaturg współpracuje z Kingą Dębską oraz Janem Klatą.

 

Autorka monografii:

Poeci sceniczni w komediach Arystofanesa (2014)

Arystofanes (2015)

Polski teatr po upadku komunizmu. Lupa, Warlikowski, Klata (2018)

Polish Theatre after the Fall of Communism. Dionysus since ’89 (2018)

Didaskalia do historii - teatr starożytnej Grecji i jego kontekst polityczny (2018)

Arystofanes w Oxfordzie (2018)

Trojanki Jana Klaty, Universitas, Kraków 2019

  

[English version:]

Early Career Researcher in Classics and Theatre Studies

Concentrations: Ancient Theatre, Aristophanes, History of Theatre

PhD Thesis: Reception of Aristophanes in United Kingdom, Russia and Poland.

Member of the The Centre for Aliative Research at the Universiteit van Amsterdam where she provided workshops on the Contemporary Polish Theatre. Also, she provided Guest Lectures at the the Ivan Franko National University of Lviv, Adam Mickiewicz University in Poznań and Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 

Recipient of scholarships from University of Cambridge, Saint Petersburg State University  and L’Université Paris-Sorbonne. As the post-doc researcher she undertook research at the Universität Wien.

Reviewer in "Frammenti sulla scena. Studi sul teatro antico frammentario” Journal published by Centro Studi sul Teatro Classico Università degli Studi di Torino.

She also works as dramaturge with directors: Kinga Dębska and Jan Klata.

Monographs:

Poeci sceniczni w komediach Arystofanesa  [Stage Poets in Aristophanes’ Comedies] (2014)

Arystofanes [Aristophanes] (2015)

Polski teatr po upadku komunizmu. Lupa, Warlikowski, Klata  [Polish Theatre after the Fall of Communism: Lupa Warlikowski, Klata] (2018)

Polish Theatre after the Fall of Communism. Dionysus since ’89 (2018)

Didaskalia do historii - teatr starożytnej Grecji i jego kontekst polityczny [Stage scripts to History] (2018)

Arystofanes w Oxfordzie [Aristophanes at Oxford] (2018).

Trojanki Jana Klaty, [The Trojan Women by Jan Klata], Kraków 2019