Prace magisterskie

 

Tematy prowadzonych prac  magisterskich

Seminarium 2009/2011, opiekun dr hab. prof. UJ Joanna Walaszek:

1.     Anna Andryszczak : Strategie scenicznej lektury „Otella" w niemieckim teatrze-przedstawienia Luka Percevala i Stefana Puchera

2.     Iwona Gradkowska:  Łaźnia Nowa 2005-2011 (monografia)

3.     Weronika Łucyk:  Muzyczność teatru Barbary Wysockiej

4.     Alicja Pieczykolan: Charakter i charakteryzacja postaci w musicalu „Koty" A.L.Webbera

5.     Cecylia Pierzchała: "Persona. Marylin" Krystiana Lupy. Wokół aktorstwa.

6.     Paulina Rosińska: Fotografia teatralna czy teatrologia wizualna ? Przemiany polskiej fotografii teatralnej. Analiza dokumentacji teatralnej wybranych przedstawień K.Lupy.

7.     Monika Serafin:Cieszyńskie Studio Teatralne  -monografia teatralna. Poszukiwania, spektakle, działania pozateatralne.

8.     Beata Siderska: Teatr Wierszalin – wokół zjawiska ofiary.

9.     Marta Tomczak: Sztuka wobec umierania. "Ceremonie czyli król umiera"

E. Ionesco w polskim teatrze (m.in. spektakle J.Grzegorzewskiego, P.Cieplaka) 

Seminarium 2010-2012, opiekun: dr hab. Katarzyna Fazan:

1.     Maska teatralna jako dzieło teatru, sztuki i kultury (wobec tradycji i współczesności);

2.     Współczesne adaptacje teatralne w procesie kształcenia polonistycznego;

3.     Wizja teatru Jana Błońskiego w jego tekstach o dramacie i o inscenizacjach;

4.     Współczesny dramat serbski w ujęciu teatrologicznym i translatologicznym;

5.     Psychodrama jako forma sztuki, teatru i terapii;

6.     Krakowski Teatr Nowy – forma działalności artystycznej i społecznej wobec tradycji teatrów nieinstytucjonalnych;

7.     Grotowski i Kantor wobec tradycji Wyspiańskiego (praca zawieszona z uwagi na urlop)