dr Anna Róża Burzyńska

Adiunkt w Katedrze Teatru Wydziału Polonistyki UJ.Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Invisibile. Laureatka Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego, stypendystka m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, Instytutu Goethego oraz programu SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe). Prowadziła gościnnie wykłady i seminaria w ośrodkach naukowych w Niemczech, Chinach, na Litwie i Kubie.  

Zajmuje się także krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia" [link: www.didaskalia.pl]. W latach 2004-2010 była recenzentką i publicystką „Tygodnika Powszechnego". Publikuje także m.in. w „Teatrze", „Dialogu", „Notatniku Teatralnym", „Res Publice Nowej" oraz pismach obcojęzycznych. Współredaguje serię rejestracji spektakli Krystiana Lupy na płytach DVD wydawanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

We współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Teatralnym, Instytutem Goethego i Instytutem im. Jerzego Grotowskiego zajmuje się kwestiami międzynarodowej wymiany teatralnej oraz promocji polskiego teatru zagranicą. Pracowała także jako kurator projektów artystycznych oraz dramaturg, współpracując m.in. ze Stefanem Kaegim i Blixą Bargeldem.

Wybrane publikacje

Książki:

Mechanika cudu. Strategie metadramatyczne w polskiej dramaturgii awangardowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005 [link:

The Classics and the Troublemakers. Theatre Directors from Poland, Instytut Teatralny, Warszawa 2008

Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Czytanie Mickiewicza po Gombrowiczu, w: Adam Mickiewicz. W dwusetną rocznicę urodzin poety, red. T. Chachulski, IBL PAN, Warszawa 1999, s. 279-309.

"Dragging out Thoughts by the Tails" - The Thinking Body as a Strain in the Work of Georg Büchner, w: The Human Body – A Universal Sign. Bridging art with science, red. W. Mond-Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2005, s. 277-280.

„Wolność, marzenie, sen, gest magiczny...", w: Sen: Helmut Kajzar,Bielsko-Biała 2005, s. 33-40.

Teatr konsekwencji? Czechow – Różewicz – Mrożek, w: Czechow 100 lat później, red. W. Szczukin i D. Kosiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2005, s. 95-104.

Strach przed dotknięciem, w: Świadek wieku zaślepienia. Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego, red. E. Białek i L. Żyliński, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006, s. 199-207.

Jerzego Jarockiego teatr oniryczny. Szkic do eseju, w: Tradycja romantyczna w polskim teatrze, red. D. Kosiński, Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 275-285;

Entering Someone Else's Vision. The Metaquotidian Theatre of Helmut Kajzar,w: Fictional Realities / Real Fictions. Contemporary Theatre in Search of a New Mimetic Paradigm, red. M. Borowski i M. Sugiera, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge 2007, s. 43-65;

Pogodzenie z cieniem/Coming to terms with shadow, w:Krystian LupaRysunki/Drawings, Bosz, Olszanica 2009, s. 4-12 (wstęp do albumu);

Naturalizm w świecie symulakrów. Big Brother w teatrze Franka Castorfa, w: Teatr i postęp, red. J. Ciechowicz i J. Puzyna-Chojka, Teatr Lalek „Pleciuga", Szczecin 2009, s. 93-102;

 „Serce nie dowierza sobie". Ksawerego Godebskiego „Miłość i próżność", w: Sztuka słowa, sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes, red. J. Zach, A. Ziołowicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 183-195.

Jak tańczyć tarantelę? „Nora" Thomasa Ostermeiera i Agnieszki Olsten, w: Ibsen. Odejścia i powroty, red. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 197-206.

Rzecz na wersety i głosy. Stanisława Grochowiaka „Rozmowa o poezji",w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 525-534.

„Myśmy wszystko zapomnieli". Dialektyka narodowej pamięci i zbiorowej amnezji w teatrze Michała Zadary, w: 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 59-69.

Nieobecność. O teatrze Jana Klaty, w: Rekonstrukcje. Teatr Polski we Wrocławiu 1946-2011, red. J. Minałto, P. Rudzki, M. Sadocha, Wrocław 2011, s. 380-391.

Artykuły:

Cykl artykułów Przewodnik po krakowskich teatrach niezależnych, cz. I-VI, „Didaskalia" nr 31-32/1999-40/2000.

 Blixa Bargeld: strategie przeciwko sztuce, „Didaskalia" nr 41/2001, s. 95-100.

W światłach wielkiego miasta [teatr René Pollescha i Franka Castorfa], „Didaskalia" 53/2003, s. 66-72.

 „Do zapadni!" Śmierć w Teatrze Świata Helmuta Kajzara„Rita Baum" nr 6/2003, s. 27-29.

W oku. Polskie prehistorie postdramatu [Tymoteusz Karpowicz, Tadeusz Różewicz, Stanisław Grochowiak a teatr postdramatyczny],„Notatnik Teatralny" nr 39-40/2006, s. 126-134.

Poćwiartować piękne zwierzę[myśl i metoda krytyczna Andrzeja Wanata], „Teatr" 7-8/2006, s. 2-6.

En quête d'une identité / In Search of Identity[teatr Michała Zadary], "Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland", nr 1-2/2006, s.27-33.

Pod skórę [teatr Mai Kleczewskiej], „Notatnik Teatralny" nr 42/2006, s. 66-73.

Naga Królewna Śnieżka [sztuka burleski], „Didaskalia" 83/2008, s. 20-23.

Teatr, który nadaje sens [teatr Luka Percevala], „Res Publica Nowa" 4/2008, s. 58-62.

Enfant terrible [teatr Christopha Schlingensiefa], „Didaskalia" 92-93/2009, s. 33-41.

„Trylogia" w skali molowej [analiza muzycznej strategii w spektaklu Jana Klaty], „Didaskalia" 97-98/2010, s. 21-25.

Zadara et Démosthène/Zadara and Demosthenes[teatr Michała Zadary], „Ubu. Revue Théâtrale Européenne/European Theatre Review" 48-49/2010, s. 140-142, 145-146.

Z ciemnej strony na jasną [dramaturgia J. L. Piresa], „Dialog" 11/2010, s. 117-123.

Grać z Grochowiakiem, „Dialog" 3/2011, s. 147-168.