Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl

 Pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu od 2005 roku. W kręgu jej głównych zainteresowań znajduje się teatr XIX i XX wieku, widziany zarówno od strony przeobrażeń formy dramatycznej, jak i zagadnień gry scenicznej oraz organizacji pracy artystycznej (prób, technik pracy nad rolą, dokumentów towarzyszących powstawaniu widowiska). Autorka artykułów poświęconych historii i współczesności sztuki aktorskiej oraz obyczajowi teatralnemu w XIX wieku. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat systemu pracy w polskim teatrze 1865-1914 (Za kulisami. Proces narodzin widowiska w teatrze polskim w XIX wieku").

Autorka kilku artykułów na temat myśli teatralnej i działalności Juliusza Osterwy.

Współredaktorka książki poświęconej polskiemu teatrowi po 1989 roku; recenzentka przedstawień teatru dramatycznego i lalkowego. Jest współpracownikiem Gazety Teatralnej „Didaskalia", publikowała w „Dialogu", „Performerze", „Przestrzeniach Teorii", „Pamiętniku Teatralnym".

Prowadzone zajęcia: Teatr i dramat europejski, Dramat polski XX wieku, Historia teatru i dramatu powszechnego, Pisanie o teatrze

Udział w projektach badawczych:

Sensualność w kulturze polskiej, 2010-1011

Teatry we Lwowie 1789-1945, od 2014 roku

Konsultacje: urlop naukowy od 1 III do 30 IX 2015

Wybrane publikacje

Książki:

1.      Słowo i głos. Fenomen rozmowy w dramacie w ujęciu historycznym i teoretycznym, Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2006

Redakcja książki:

1.      Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, red. A. Czabanowska-Wróbel, D. Jarząbek i D. Saul, WUJ, Kraków 2009

2.       20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja Ha!art Kraków 2010

3.      E. Miodońska-Brookes, Tutaj, czyli w Krakowie. Rozmowy o domu i uniwersytecie, red. J. Zach, Dorota Jarząbek-Wasyl, M. Antoniuk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013

Artykuły w pracach zbiorowych:

1.      Stanisława Wyspiańskiego spotkanie z aktorem, w: Materiały z sesji Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, pod. red. A. Czabanowskiej-Wróbel, WUJ, Kraków 2009, s. 307-316

2.      Droga do domu. Dwa warianty przestrzeni w najmłodszym polskim dramacie, w: Materiały z sesji Przestrzenie we współczesnym dramacie i teatrze, pod red. V. Sajkiewicz i E. Wąchockiej, WUŚ, Katowice 2009, s. 152-163

3.      Spadek po Pannie Julii. Wokół idei programowych Augusta Strindberga w sto lat po ich ogłoszeniu, w: Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70.rocznicę urodzin, pod red. J. Popiela, WUJ, Kraków 2009, 305-319

4.      W progu. O potencjale scenicznych wejść i wyjść, w: Sztuka słowa. Sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes, pod red. J. Zach i A. Ziołowicz, WUJ, Kraków 2009, s. 197-211

5.      Czy aktor może być aniołem? O adaptacji Księgi Tobiasza Juliusza Osterwy i biblijnej inspiracji w myśleniu o aktorstwie, w: Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, pod red. E. Partygi i M. Prussak, Oficyna Wydawnicza Errata,Warszawa 2010, s. 26-37.

6.      Monolog oniemiałego. Inscenizacje klasyki jako wyzwanie dla aktora, w: 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 195-205.

7.      Teatr na próbie – historia teatru w paragrafach i w anegdocie, w: Nowe historie 1: Ustanawianie historii, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, D. Kosiński, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2010, s. 193-201.

8.      Barwy w teatrze Stanisława Wyspiańskiego („Warszawianka"), w: Sensualność w kulturze polskiej, red. W. Bolecki  (multimedialna internetowa encyklopedia tematyczna),  

9.    Milczenie w dramaturgii wczesnego modernizmu 

10.  Przestrzeń w dramaturgii wczesnego modernizmu 

11.  Sfera nocy w dramacie Młodej Polski 

12.  Trup – ciało osobliwe (w wybranych dramatach wczesnego modernizmu)

13.  Podpatrywanie aktora: widownia młodopolska 

14.  Ogień i lustro. Formy i strategie autobiograficzne w memuarystyce teatralnej XIX/XX wieku, w: Nowe historie, nowe biografie, red. A. Adamiecka-Sitek, Warszawa 2012, s. 76-82

15.  Powrót starego aktora, w: Portret aktora. Ein Schauspielerporträt, red. A. R. Burzyńska, Szczecin 2014, s. 35-41. [przekład niemiecki: Die Rückkehr des Alten Schauspielers, tamże, s. 105-112]

16.  Iwo Galla studium o „Akropolis", w: Iwo Gall- redutowiec, artysta teatru, red. A. Wypych-Gawrońska, E. Wróbel, J. Warońska, Częstochowa 2014, s. 55-65.

Artykuły w czasopismach:

17.  Portret rodziny z cudzoziemką w tle (Antologia dramatu francuskiego), „Dialog" 3/2009

18.  Niewidzialna profesja (recenzja książki Cathy Turner i Synne K. Behrndt Dramaturgy and Performance, Palgrave Macmillan 2008), „Dialog" 9/2009, s. 135-138

19.  Za kulisami dramat (Teatr im. Kochanowskiego w Opolu, Aktorzy prowincjonalni, reż. A. Holland), „Didaskalia" 89/2009, s.51-52

20.  Teatr bez słów (Teatr Nowy w łodzi, Przed południem, przed zmierzchem, reż. P. Cieplak; Teatr Montownia w Warszawie, Utwór sentymentalny na czterech aktorów, reż. P. Cieplak), „Didaskalia", 91/2009, s.50-51

21.  Nos Einsteina (Festiwal Cieni, Teatr Groteska w Krakowie), „Didaskalia", 91/2009, s.102-103.

22.  Wyprzedaż wspomnień (Utopia będzie zaraz, reż. M. Zadara, Stary Teatr), „Didaskalia" nr 95/2010, s. 87-89.

23.  Zbawczy humbug (Wesele hrabiego Orgaza, reż. J. Klata, Stary Teatr), „Didaskalia" nr 99/2010, s. 101-103.

24.  Co grać, żeby żyć?, „Dialog" nr 4/2011, s. 190-199

25.  „Teatr musi pomieścić wszystko?". Przestrzeń teatru w myśli Juliusza Osterwy, „Performer" (naukowe pismo internetowe) nr 3/2011 

26.  Protoforma (Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy w Krakowie), „Didaskalia" nr 101/2011, s. 119-120

27.  Raptularz: miliard mikrokosmosów (Juliusz Osterwa, Raptularz kijowski,Instytut im. J. Grotowskiego 2011), „Didaskalia" nr 103-104/2011, s. 141-142

28.  Pogrzeb Proteusza, „Didaskalia" nr 107/2012, s. 58-65

29.  Atrium spraw Bizońskich (Aktor C. Norwida w reż. M. Zadara, Teatr Narodowy w Warszawie), „Didaskalia" nr 108/2012, s. 105-107

30.  Ostatnia taśma Iwony (Iwona, księżniczka Burgunda, reż. K. Garbaczewski, Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu), „Didaskalia" nr 109-110/2012, s. 146-148

31.  Dzieje teatru, którego nie znamy (M. Wasztyl, Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000), „Didaskalia" nr 112/2012, s. 168-170

32.  Kwartet dla Z [Stary Teatr w Krakowie: Paw królowej, reż. P. Światek], „Didaskalia" 2013 nr 113, s. 113-114.

33.  Takie jest życie. Powiedziała śmierć [Teatr Baj w Warszawie: Gęś, śmierć i tulipan, reż. M. Jarnuszkiewicz; Teatr Figur w Krakowie: Mglisty Billy, reż. M. Przyłęcki], „Didaskalia"  2013 nr 118, s. 120-121

34.  Stary Aktor z Wyzwolenia. Próba portretu Leona Stępowskiego, „Pamiętnik Teatralny" 2014, z. 1-2, s. 153-183

35.  W narodowej karczmie [Towiańczycy, reż. W. Rubin, Stary Teatr w Krakowie], „Didaskalia" 2014/120, s. 15-18

36.  Powiększenie. Epoki polskiego aktorstwa według Beaty Guczalskiej [recenzja książki B. Guczalskiej, Aktorstwo polskie. Generacje, Kraków 2014), „Didaskalia" 2014/123, s. 146-148