dr hab. Tadeusz Kornaś

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu.

– Interesuje się przede wszystkim teatrem polskim i powszechnym XX i XXI wieku. Teatr polski tego okresu bada w szerszym kontekście historii i przemian społecznych. Specyficzne miejsce w obszarze zainteresowań teatrem polskim zajmuje teatr „inny" - sytuujący się na peryferiach głównego obiegu artystycznego.  Tych zagadnień dotyczyły jego książki: Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice" (Homini 2004) oraz Between Anthropology and Politics. Two Strands of Polish Alternative Theatre (Instytut Teatralny 2007). W 2009 roku ukazała się jego książka Aniołom i światu widowisko (Wydawnictwo Homini), w której pomieszczone zostały wybrane rozmowy i teksty o teatrze, napisane w okresie kilkunastu lat.

Obecnie pracuje nad monografią „Inny teatr 1954-1989”.

Odrębnym kręgiem zainteresowań jest teatr średniowieczny, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu liturgicznego. Temat ten ewokuje kolejne zagadnienia badawcze, dotyczące zagadnień dramatu i teatru religijnego. Książka Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny (Homini-Tyniec 2012) poświęcona jest współczesnym rekonstrukcjom średniowiecznych, wydawałoby się martwych już, gatunków teatralnych, ale także rozważa zagadnienia dotyczące pogranicza liturgii i teatru.

 

Zajmuje się też teatrem lalki, formy, maski. Od 2017 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Teatr Lalek”.

Najważniejsze publikacje

  1. Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, (wraz z Grzegorzem Niziołkiem), Księgarnia Akademicka 1999

  2. Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice", Wydawnictwo Homini 2004

  3. Between Anthropology and Politics. Two Strands of Polish Alternative Theatre, Instytut Teatralny 2007

  4. Aniołom i światu widowisko, Wydawnictwo Homini 2009  

  5. Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny, Wydawnictwo Homini – Tyniec, 2012

  6. Apologie. Szkice o teatrze i religii, Wydawnictwo UJ 2017