prof. dr hab. Grzegorz Niziołek

 

Zajmuje się polskim teatrem XX i XXI wieku, sztuką reżyserii, tradycją romantyczną w polskim teatrze, krytyką teatralną, najnowszymi zjawiskami artystycznymi w teatrze polskim i europejskim, związkami teatru i historii.Wiele publikacji poświęcił takim twórcom polskiego teatru jak Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski, Włodzimierz Staniewski, Grzegorz Jarzyna, część z nich została zebrana w tomie Sny, komedie, medytacje (Kraków 2000). Opublikował dwie książki poświęcone twórczości wybitnych reżyserów: Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy (Kraków 1997) i Warlikowski. Extra ecclesiam (Kraków 2008). Jest także autorem monografii poświęconej dramatycznej twórczości Tadeusza Różewicza: Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza. Wspólnie z Tadeuszem Kornasiem wydał antologię Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (Kraków 1999). Interesują go także zagadnienia związane z przestrzenią teatralną (był współautorem wystawy Labirynt zwany teatr poświęconej koncepcjom przestrzeni teatralnej w polskim teatrze XX wieku, Kraków 1994). Kierownik literacki Starego Teatru w latach 2004-2007, pomysłodawca i dyrektor artystyczny dwóch edycji festiwalu re_wizje poświęconych współczesnym reinterpretacjom tekstów romantycznych i antycznych. Od 2008 do 2010 roku dyrektor artystyczny Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Współzałożyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia". Pomysłodawca i organizator konferencji naukowych: Dwudziestolecie. Teatr polski po 1989 roku (2009) oraz Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2011). W roku akademickim 2009/2010 wygłosił cykl wykładów Polski Teatr Zagłady w Nowym Wspaniałym Świecie w Warszawie. W roku akademickim 2001/2002 stypendysta Fulbrighta w City University Of New York.

Wybrane publikacje

książki:

Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy, Kraków 1997;

Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza, Kraków 2004;

Warlikowski. Extra ecclesiam, Kraków 2008

tomy zbiorowe, antologie:

Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (wspólnie z Tadeuszem Kornasiem), Kraków 1999;

Gry z chaosem. Teatr Krystiana Lupy, Kraków 2005;

Dwudziestolecie. Teatr polski po 1989 roku, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2010, redakcja tomu (wspólnie z Dorotą Jarząbek i Marcinem Kościelniakiem)

artykuły:

Sorgente pura – sorgenti avvelanate?[w:] Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski, red. Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski, Tittivilius Ediziono 2005;

Bitwa z cieniem. O teatrze Krzysztofa Warlikowskiego [w:] Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005, red. Tomasz Plata, Warszawa 2006. Również w wersji niemieckiej: Krzysztof Warlikowski. Die Schlacht mit dem Schatten[w:] Őffentliche Strategien, Private Strategien. Das polnissche Theater 1990-2005;

Krystian Lupa: The Double and Utopia[w:] „Contemporary Theatre Review. Polish Theatre after 1989", Routledge 2005;

Reinkarnacje tragedii z ducha fotografii, wstęp do albumu fotograficznego Warlikowski – teatr/theatre, red. Agnieszka Tuszyńska, TR Warszawa 2006;

Dramat bez tytułu, [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, red. Dariusz Kosiński, Kraków 2007;

Anty-Jung, „Didaskalia" 2008, nr 84;

Czego nie widać, [w:] Teatr obiecany. 30 lat „Gardzienic", redakcja Wojciech Dudzik, Zbigniew Taranienko, Academica SWPS, Warszawa 2009;

Wawel-Auschwitz-Akropolis. Niewczesny montaż, „Didaskalia" 2009, nr 91;

Zakaz. Fragment o Tadeuszu Kantorze, [w:] Antreprener. Księga ofiarowana      profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin, pod redakcją Jacka Popiela, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

Scena pierwotna, „Dialog" 2010, nr 1;

Kantor i „żydzi", „Didaskalia" 2010, nr 96;

„Dwa tysiąclecia prawie i ani jednego boga", „Didaskalia" 2010, nr 99.