prof. dr hab. Jacek Popiel

Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej - profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii, nauczyciel akademicki  w Katedrze Teatru i Dramatu UJ i PWST im. L. Solskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, współzałożyciel  Stowarzyszenia Sezony Teatralne, twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów".

Jest autorem ok. 200 prac: książek, artykułów i recenzji, poświęconych głównie historii dramatu i teatru polskiego  XX wieku oraz dziejom szkolnictwa teatralnego.

Najważniejsze publikacje książkowe:Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego (Wrocław 1990); Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego (Kraków 1995);  Historia dramatu. Antyk - Średniowiecze (Kraków 1996, II wyd. 2002); Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941-1967 (Kraków 2006 - książka nominowana do Nagrody im. J. Długosza); Teatr Danuty Michałowskiej. Od „Króla -Ducha" do „Tryptyku rzymskiego", Kraków 2011.

Opracował m.in. wydanie Dramatów wybranych L. H. Morstina (T.1-3, Kraków 1987-90), Wybór dramatów K. H. Rostworowskiego (Wrocław 1990), Krakowskiej Szkoły Teatralnej (t. 1, Kraków 1995, t. 2, 1996), Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła,O Teatrze Rapsodycznym (Kraków 2002). Pod jego redakcją ukazało się kilka książek, m.in. Dramat i teatr modernistyczny (Wrocław 1992), Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego (Wrocław 1992), Dramat i teatr po roku 1945 (Wrocław 1994), Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego (wespół z J. Błońskim, Kraków 1994),Kształcenie aktora (Kraków 2004).

W 2000 roku napisał na zamówienie japońskiego zespołu - Himawari Theatre Group sztukę  pt.  Doktor Korczak. Jej pierwsza wersja miała prapremierę w 2001 roku w Tokio, druga w 2005 (Nagoya, Osaka ), druk w Polsce pt. Doktor Korczak (Kraków 2005). Autor scenariuszy teatralnych: Poezja witraży; Zaduszki-Wyspiański; Tryptyk  Stanisławowy (wespół z T. Malakiem) – spektakli pokazywanych w ramach kolejnych edycji Festiwalu Dramaty Narodów. Dwukrotnie był laureatem nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki.  W 2008 r. otrzymał  Złoty Medal „Gloria Artis" za  dokonania w dziedzinie kultury.

W latach 1990-1993 był dziekanem Wydziału Aktorskiego a następnie prorektorem i przez dwie kadencje (1996-2002) rektorem PWST im. L. Solskiego. W latach 2002-2005 był dyrektorem Instytutu Polonistyki. Od  roku 2005 do roku 2012 r. jest dziekanem Wydziału Polonistyki  UJ, kieruje Katedrą Teatru  i Dramatu.

Od roku 2012 Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.


tel. (012) 422-05-54
e-mail: jacek.popiel@uj.edu.pl
ul. Gołębia 16 , pokój nr 47