prof. dr hab. Jan Michalik

Historyk polskiego teatru. Teatr widzi jako całość: jednocześnie przedsiębiorstwo i sztukę; oba aspekty - na ile to możliwe opisuje jednak odrębnie na podstawie pierwszy raz systematycznie zgromadzonego i przebadanego materiału, dzięki czemu wiele zjawisk podlega przewartościowaniu, zostają ujawnione nowe ich determinanty i sensy. Interesuje się przede wszystkim teatrem krakowskim czasów S. Koźmiana, T. Pawlikowskiego, J. Kotarbińskiego, L. Solskiego. Temu przełomowemu okresowi, również dla teatru w Polsce, półwieczu 1865 - 1915 poświęcił pięć książek. Zajmował sie recepcją krytyczną H. Ibsena w Polsce, dramatem przełomu XIX i XX w. (twórczość J. A. Kisielewskiego), biografią T. Pawlikowskiego. Pod jego kierunkiem powstał informator Dramat obcy w Polsce 1765 - 1965. Premiery, druki, egzemplarze dokumentujący recepcję przekładową (wydawniczą i teatralną); współautor kontynuacji za lata 1966 - 2002.kierownik skończonego projektu badawczego „Dramat polski 1765-2005. Przedstawienia, druki, egzemplarze" – materiały przygotowywane są do publikacji.

Wybrane publikacje:

Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875 - 1906.  Wrocław 1971

Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865 - 1893. Przedsiębiorstwa teatralne. Kraków 1997; Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865 - 1893. Instytucja artystyczna. Kraków 2004;

Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893 - 1915.Cz. I wol 1-2.Teatr Miejski. Kraków 1985; Cz. II. W cieniu Teatru Miejskiego. Kraków 1987.

Dramat obcy w Polsce 1765 - 1965. Premiery, druki, egzemplarze, praca zespołowa pod kierunkiem J. Michalika. T. I Kraków 2001. T. II Kraków 2004

Dramat obcy w Polsce 1966-2002. Premiery, druki, egzemplarze. Kraków 2007 (współautor)

Teatr w sejmie. Kraków 2009

Biobibliografia