dr hab. Józef Opalski, prof. PWST

Teatrolog, muzykolog, literaturoznawca, publicysta. Reżyser teatralny, organizator festiwali, pedagog.Od lat siedemdziesiątych związany z życiem teatralnym - jako reżyser, wykładowca w Zakładzie Teatru Instytutu Filologii Polskiej UJ i profesor na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Tam też założył specjalizację wokalno-aktorską i pierwszą w Polsce reżyserię teatru muzycznego. W latach 1975-1996 pełnił funkcję kierownika literackiego krakowskiej Opery i Operetki oraz p.o. dyrektora artystycznego (1995). Przez dziesięć lat (1980-1990) był też kierownikiem literackim Starego Teatru.

Czynnie uczestniczy w znaczących wydarzeniach kulturalnych, między innymi jako dyrektor naczelny i artystyczny Festiwalu Mrożka (1990), dyrektor artystyczny Europejskiego Miesiąca Kultury (1992), dyrektor 5. Festiwalu Teatrów Unii Europy (Kraków 1996), dyrektor programowy festiwalu "Kraków 2000", dyrektor artystyczny festiwalu "Dedykacje" (od 2004 roku, w cyklu dwuletnim). Jest członkiem Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie (od 2000), a także współgospodarzem "Krakowskiego Salonu Poezji" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (od 2002).

Dyrektorował Fundacji Państwowego Starego Teatru, był kierownikiem literackim Teatru Ewy Demarczyk (1986), konsultantem literackim i członkiem Rady Artystycznej Starego Teatru (1990-1996). Zasiadał w Radzie Artystycznej Opery Krakowskiej (2001-2004) i prezesował Stowarzyszeniu "Międzynarodowe sezony teatralne i baletowe" w Krakowie (2002-2004). Jego stałe miłości to muzyka i teatr.

Ważniejsze książki

  1. Wiersze o Szymanowskim, antologia i opracowanie, Polskie Wydawnictwo      Muzyczne, Kraków 1979; wyd. 2. (rozszerzone), PWM, Kraków 1982;wyd.      3., PWM, Kraków 1986;
  2. Chopin i Szymanowski w literaturze        dwudziestolecia międzywojennego,Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1980;
  3. Rozmowy o Konradzie Swinarskim i 'Hamlecie', Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988; wyd. 2. (zmienione), WL, Kraków 2000;
  4. Wratislavia Cantans. Dzienniki festiwalowe, (współautor: Marian Wallek-Walewski), Foliae Wratislaviae Cantantis, Wrocław 1991;
  5. Nieobecność trzeciej ręki. Korespondencja z Doktorową z Wilczej,  (współautor: Doktorowa z Wilczej), Presspublica, Warszawa 1999;
  6. 50-lecie Opery Krakowskiej, wstęp i redakcja albumu, Kraków 2004.


Ważniejsze prace teatralne - zob: http://magazyn.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_opalski_jozef

Odznaczenia:

2005 -      Złoty Krzyż Zasługi

2005  -   srebrny medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis"

2008 - Nagroda Fundacji im. Karola Szymanowskiego za prapremierę światową operetki K. Szymanowskiego – „Loteria na mężów".

2009 -  ZŁOTY LAUR ZA MISTRZOSTWO W SZTUCE  – Fundacja Kultury Polskiej  Nagroda Rektora PWST za wyróżniające  osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku akademickim 2009/2010