Rafał Kołsut

Zainteresowania badawcze: historia komiksu, historia animacji, narracja graficzna, antropologia kultury popularnej, transformacje kultury masowej XX wieku, obrazowanie przemian społecznych w kulturze popularnej, cartoon studies. 

kontakt: rafal.kolsut.uj@gmail.com

Publikacje:

Genetyczna gorączka. X-men a Ameryka lat 60. [w:] Herosi. Hochsztaplerzy. Hultaje – bohater/antybohater we współczesnych mediach i kulturze, Kraków 2017.

Tima Burtona gry z przestrzenią, czyli kto zbudował Gotham City? [w:] Giganci popkultury. Różne spojrzenia na klasykę kultury popularnej, Wrocław 2017.

Ciało z papieru, krew z tuszu – o roli cielesności w serialach animowanych [w:] Ciało i ponowoczesność. W kręgu sztuki, Gdańsk 2017.

Wolnoć Animku w swoim domku – przemiany wizerunków przestrzeni domowych w wybranych amerykańskich i europejskich serialach animowanych [w:] Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych., Kraków 2017.

W poszukiwaniu straconej ludowości – o spektaklu „Do dna” w reżyserii Ewy Kaim, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2017, nr 1-2 .

Wieża i skoczek: wokół powieści „Auto da fe” Eliasa Canettiego [w:] Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, Białystok 2016.

Na szczycie wzgórza mieszka Bóg. Obcy w <<Zamku>> Franza Kafki, „Próby. Nieregularnik filologiczny. Pismo Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku", nr 3/2015.

Jak peleryna nietoperza przetarła szlak. <<Batman: The Animated Series>> jako prekursor seriali nowej generacji [w:] Między trendem a tradycją. Kulturowe oblicza seriali, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015 [publikacja pokonferencyjna]

I poznasz, że ja jestem Pan, „Didaskalia" nr 126.

Nu, pogodi!, „Didaskalia" nr 121-122.

Oto ciało moje, oto krew twoja, „Didaskalia" nr 120.

Lęk i odraza w tropikach, „Didaskalia" nr 119.

Zabawa w ciebie, „Didaskalia" nr 119.